Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Dokumenty do pobrania:

Wydawanie opinii

Wydawanie orzeczenia

Pozostałe dokumenty

UWAGA

Zgłoszenie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne można składać w formie elektronicznej wg następującej procedury:

1. Pobieramy dokument z naszej strony internetowej.(dwie strony)
2. Wypełniamy dokument własnoręcznie składając czytelny podpis.
3. Skanujemy wypełniony dokument zapisując go w formacie JPG lub PDF.
4. Wysyłamy dokument pocztą elektroniczną jako załącznik na adres:  EPUAP

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa