Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Spectrum Autyzmu:

Propozycje książkowe dotyczące tematyki zaburzeń ze spectrum autyzmu:

  • Alyson Beytien „Autyzm na co dzień. Ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu” Kraków 2018. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Maggie Bowen, Lynn Plimley „Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne”. Poradnik. Warszawa 2012. SYNAPSIS.
  • Claire Bullock „100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wspomaganie uczniów z autyzmem”. Gdańsk 2018, Grupa Wydawnicza Harmonia.
  • Anna Budzyńska „Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców”. Sopot 2020. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o. o.
  • Simone Griffin, Dianne Sandler „Motywuj do komunikacji. 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem”. Gdańsk 2018. Grupa Wydawnicza Harmonia
Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa