Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Przydatne adresy:

Pomoc psychoedukacyjna pod telefonem i w internecie:

STOP PRZEMOCY – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1, tel. 62 472-11-84, telefon całodobowy 668-473-977,

Pomarańczowa linia 0 801 14 00 68;

 

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”;
02-738 Warszawa, ul Dominikańska 2, tel. 22 843-62-11, 22 853-52-22,

Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji Stowarzyszenie „Odnaleźć siebie”, ul. Królewska 10, 20-109 Lublin, tel. 81 743-79-84, 602-29-16-32, www.kuria.lublin.pl

Centrum Informacji o Sektach i Kultach, ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn, tel. 89 535-05-17,

Krakowskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Kultowych „VERBUM” przy Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”, ul. Garbarska 9, 31-131 Kraków, 12 422-21-11, civitaschristiana.pl,

Poradnia Profilaktyki Uzależnień Lękowych, 61-745 Poznań, ul. Marcinkowskiego 21, tel. 61 855-73-54,

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia „Monar”, 60-832 Poznań, Pl. Asnyka 2,

Poradnia leczenia Uzależnień, 62-800 kalisz, ul. Lipowa 5, tel. 62 767-20-57,

www.zaginieni.pl

www.narkomania.org.pl

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa