Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

 Nasza misja:

 • Jesteśmy dla dzieci, młodzieży , rodziców i nauczycieli.
 • Wspomagamy wszechstronny rozwój młodego pokolenia.
 • Wspieramy wychowawczą funkcję rodziny.
 • Pomagamy nauczycielom w podwyższaniu efektywności procesu nauczania.
 • Jesteśmy wyczuleni na różnorodne zagrożenia cywilizacyjne.
 • Wnikając w środowisko lokalne, identyfikujemy problemy i podejmujemy działania zaradcze.
 • „Nasza wiedza i zaangażowanie na rzecz potrzeb młodego pokolenia”

Nasza wizja:

Poradnia w zmieniającej się rzeczywistości powinna być przygotowana do szybkiego przyjmowana zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego oraz wymogów reformowanego systemu oświaty.

W związku z powyższym powinna:

 • stale podnosić jakość świadczonych usług,
 • wzbogacać swój warsztat pracy,
 • systematycznie zwiększać ilość zajęć terapeutycznych,
 • stopniowo przekształcać się z placówki diagnostycznej na terapeutyczną,
 • doskonalić swoje umiejętności,
 • dostosowywać bazę do potrzeb diagnostycznych i terapeutycznych

 

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa