Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

 

Terapia

Terapia psychologiczna z zakresu:

 • zaburzeń rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży
 • problemów w funkcjonowaniu systemu rodzinnego
 • trudności w relacjach z rówieśnikami
 • różnorodnych problemów wychowawczych oraz poradnictwo z zakresu psychopatologii dzieci i młodzieży

Terapia pedagogiczna:

 • korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych (słuchowych, wzrokowych, ruchowych).
 • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne związane m.in. z umiejętnością rozpoznawania, identyfikowania i nazywania emocji, adekwatnie do sytuacji, umiejętnością właściwego reagowanie w sytuacji doświadczania danej emocji, umiejętnością rozpoznawania wpływu emocji na nasze decyzje i wybory, umiejętnością wyrażania własnych myśli i emocji, umiejętnością radzenie sobie ze: stresem, strachem, lękiem, wstydem, radzenie sobie z odrzuceniem, z presją grupy, umiejętnością rozładowywania emocji itp.

Terapia logopedyczna ma na celu:

 • stymulację opóźnionego rozwoju mowy
 • usuwanie wad artykulacyjnych
 • poprawę mowy u osób jąkających się
 • usuwanie zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym

Prowadzimy terapię indywidualną dzieci i młodzieży do ukończenia przez nie nauki w szkołach średnich.

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa