Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

 

Terapia

Terapia psychologiczna z zakresu:

  • zaburzeń rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży
  • problemów w funkcjonowaniu systemu rodzinnego
  • trudności w relacjach z rówieśnikami
  • różnorodnych problemów wychowawczych oraz poradnictwo z zakresu psychopatologii dzieci i młodzieży

Terapia pedagogiczna:

  • korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych (słuchowych, wzrokowych, ruchowych).
  • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Terapia logopedyczna ma na celu:

  • stymulację opóźnionego rozwoju mowy
  • usuwanie wad artykulacyjnych
  • poprawę mowy u osób jąkających się
  • usuwanie zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym

Prowadzimy terapię indywidualną dzieci i młodzieży do ukończenia przez nie nauki w szkołach średnich.

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa