Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Orzecznictwo:

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydaje:

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły),

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

  • niepełnosprawność ruchową,
  • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
  • upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim (czyli orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych),
  • ze względu na zagrożenie niedostosowaniem,

Poradnia jest właściwa do orzekania w sprawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a są to:

  • dzieci niesłyszące i słabo słyszące,
  • dzieci niewidome i słabo widzące,
  • dzieci z autyzmem.

oraz związane z tym wszelkie sprzężenia

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej),

Pobierz procedurę wydawania orzeczeń

 

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa