Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Platforma Badania zmysłów:

Platforma Badania zmysłów jest przeznaczona do prowadzenia badan przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
Problemy ze słuchem i wzrokiem mogą pojawić się u dziecka w każdym wieku nagle lub stopniowo. Obecność zaburzeń słuchu czy wad wzroku wpływa na zachowanie dziecka, jego koncentrację i pogorszenie zdolności poznawczych czy wręcz zahamowanie rozwoju.
Objawy związane z występowaniem wad wzroku mogą być różnorodne np. bole głowy, łzawienie, zamazywanie się liter, pieczenie oczu, podwójne widzenie.

W przypadku objawów wskazujących na możliwość występowania zaburzeń słuchu należy zwrócić uwagę na m. in. :

 • opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób języka
 • trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, niewyraźną mowę
 • problemy z pisaniem ze słuchu
 • rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi
 • częste prośby o powtórzenie, dopytywanie się
 • trudności z lokalizacją źródła dźwięku
 • głośne mówienie w cichym pomieszczeniu
 • siedzenie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności
 • utrudnienia w rozumieniu poleceń w hałasie np. : podczas przerw

Jeżeli Państwo obserwujecie u swoich dzieci, wychowanków powyżej opisane objawy lub po prostu chcecie sprawdzić funkcjonowanie narządów zmysłów, możecie skorzystać z oferty naszej poradni.
Przeprowadzamy komputerowe badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci i młodzieży. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesny sprzęt, którego twórcami są pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie.

Badania wykonywane na Platformie do Badań Zmysłów:

 • Badania audiometryczne
 • Test centralny DDT (dwudzielny test cyfrowy)
 • Test słowny
 • Badanie różnicowania kontrastu
 • Badanie widzenia barwnego
 • Badanie przesiewowe mowy

Zapraszamy rodziców, wychowawców do skorzystania z naszej oferty

Prosimy o rejestrację telefoniczna pod numerem telefonu poradni (kontakt z Magdaleną Wykrętowicz we wtorki w godz. 8-13).

 

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa