Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Gorzyny dostępności

Godziny dostępności nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie:

 

mgr Honorata Bukowska – logopeda – ŚRODA 12.00-13.00

mgr Magdalena Wykrętowicz – logopeda – PIĄTEK 1.00-12.00

mgr Beata Walkowiak – pedagog – ŚRODA 10.00-11.00

mgr Marta Mikołajczak – pedagog – ŚRODA 13.00-13.30, CZWARTEK 14.00-14.30

mgr Katarzyna Majchrzak – psycholog – CZWARTEK 11.00-12.00

mgr Iwona Haak – Michałowicz – psycholog – ŚRODA 11.00-12.00 (co dwa tygodnie)

mgr Sebastian Brajer – psycholog – WTOREK 12.00-12.30 PIĄTEK 15.30-16.00

mgr Dominika Fabiś – psycholog – PONIEDZIAŁEK 7.30-8.00, CZWARTEK 7.30-8.00

mgr Marta Marciniak – psycholog – PONIEDZIAŁEK 7.30-8.00, WTOREK 7.30-80-.00

mgr Joanna Haak- Mikołajczak – psycholog – WTOREK 12.00-12.30, ŚRODA 12.00-12.30

mgr Kinga Kubilas – Nowicka – doradca zawodowy – ŚRODA – 13.00-14.00

 

W przypadku chęci skorzystania z godzin dostępności prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 62 7421 655 lub + 48 692 958 010 celem potwierdzenia obecności pracownika w PPP.

 

*zgodnie z 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm. )

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa