Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Badania diagnostyczne:

  • psychologiczne : określające poziom rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego
  • pedagogiczne : określające poziom wiadomości i umiejętności szkolnych
  • logopedyczne : oceniające poziom rozwoju mowy
  • zawodoznawcze : pomocne w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
  • Pobierz procedurę wydawania opinii
Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa