Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

„Socjoterapia”

Cykl zajęć socjoterapeutycznych „Uwierz w siebie” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. V, VI) oraz gimnazjum (kl. I, II). Zajęcia przeznaczone są dla osób o zaniżonym poczuciu własnej wartości, ofiar przemocy szkolnej, domowej itp. Uczniowie pracują w małej grupie (do 10 osób) spójnej wiekowo. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na sesję terapeutyczną składają się poszczególne bloki tematyczne:

  • Blok I – „Poznajmy się” – celem zajęć jest poznanie się uczestników, integracja oraz nawiązanie współpracy miedzy prowadzącym a uczestnikami. Blok obejmuje 6 pierwszych spotkań terapeutycznych.
  • Blok II – „Ja i inni” – celem zajęć jest przede wszystkim kształtowanie prawidłowych umiejętności społecznych, poprawa relacji międzyludzkich, nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Blok ten obejmuje 6 kolejnych spotkań terapeutycznych.
  • Blok III – „Wartości” – celem zajęć jest praca nad poprawą własnego wizerunku społecznego, uświadomienie własnego potencjału oraz wartości. Blok obejmuje 10 kolejnych spotkań terapeutycznych.
  • Blok IV – „Umiem działać” – celem zajęć jest nabycie umiejętności prawidłowego formułowania celów oraz umiejętności podejmowania decyzji. Blok obejmuje 6 kolejnych spotkań terapeutycznych.
  • Blok V – stanowi część podsumowującą zajęcia, utrwalającą zdobytą wiedzę na własny temat. Blok obejmuje 2 ostatnie spotkania terapeutyczne.

Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz zapisy –
Kinga Kubilas-Nowicka – socjoterapeuta, specjalista resocjalizacji
tel. 62 7421 655 (poniedziałki w godz. 1400 -1600)
mail:sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa