Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

KADRA Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

DYREKTOR PORADNI

p.o. mgr Kinga Kubilas-Nowicka - doradca zawodowy, socjoterapeuta

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

mgr Sebastian Brajer – psycholog

mgr Marta Marciniak – psycholog

mgr Joanna Haak-Mikołajczak – psycholog

mgr Dominika Fabiś – psycholog

mgr Alina Małyszko – pedagog

mgr Beata Walkowiak - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej

mgr Marta Mikołajczak – surdopedagog

mgr Honorata Bukowska – neurologopeda

mgr Magdalena Wykrętowicz – neurologopeda

mgr Katarzyna Majchrzak - psycholog, tyflopedagog

 

ADMINISTRACJA, OBSŁUGA

Zofia Jenerowicz – samodzielny referent

mgr Ewa Nowak – referent

mgr Anita Błaszczyk – główny księgowy

mgr Magdalena Szymanek – samodzielny referent

mgr Barbara Wojtkowska – Podgórska – samodzielny referent

Jolanta Wróblewska – pracownik gospodarczy

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa