Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

KADRA Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

DYREKTOR PORADNI

mgr Kinga Kubilas-Nowicka - doradca zawodowy, socjoterapeuta

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

mgr Sebastian Brajer – psycholog

mgr Marta Marciniak – psycholog

mgr Joanna Haak-Mikołajczak – psycholog

mgr Dominika Fabiś – psycholog

mgr Beata Walkowiak - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, tyflopedagog

mgr Marta Mikołajczak – surdopedagog

mgr Honorata Bukowska – neurologopeda

mgr Magdalena Wykrętowicz – neurologopeda

mgr Katarzyna Majchrzak - psycholog, tyflopedagog, psychoterapeuta

mgr Iwona Haak-Michałowicz - psycholog

mgr Klaudia Kuźnicka - psycholog

mgr Monika Osuch - pedagog

mgr Krzysztofa Sarwa - logopeda

 

ADMINISTRACJA, OBSŁUGA

mgr Ewa Nowak – referent

mgr Anita Błaszczyk – główny księgowy

mgr Magdalena Szymanek – samodzielny referent

mgr Barbara Wojtkowska – Podgórska – samodzielny referent

mgr Kamilla Machół - pomoc biurowa

Jolanta Jakubowska - pracownik gospodarczy

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa