Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Badania zawodoznawcze

Z badania zawodoznawczego mogą skorzystać uczniowie:

  • niezdecydowani zawodowo czyli tacy, którzy samodzielnie nie potrafią odnaleźć swojej ścieżki zawodowej
  • uczniowie z istotnymi ograniczeniami zdrowotnymi będącymi przeciwwskazaniem do wyboru zawodu.

Jeśli uczeń choruje przewlekle, ma wady wrodzone lub nabyte mogę one ograniczać wybory zawodowe. Badanie zawodoznawcze ma wtedy na celu dobór właściwej ścieżki edukacji, które będzie dla nie go dobra zarówno pod kątem ograniczeń zdrowotnych jak i posiadanych predyspozycji.
Badanie służy określeniu predyspozycji zawodowych ucznia oraz wyboru optymalnej dla niego ścieżki edukacyjno-zawodowej. Z badań zawodoznawczych skorzystać mogą uczniowie zarówno szkół gimnazjalnych jak i średnich. W celu zgłoszenia na badanie należy wypełnić wniosek na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dostępny w zakładce dokumenty do pobrania.

Punkt konsultacji

Z punktu konsultacji doradcy zawodowego może skorzystać każdy uczeń szkoły gimnazjalnej lub średniej z terenu powiatu pleszewskiego. W ramach bezpłatnej porady zawodowej istnieje możliwość skorzystania z przewodników po zawodach, multimedialnych prezentacji zawodowych, filmów zawodoznawczych. Każdy uczeń może także uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej, wymogów rekrutacyjnych czy kryteriów przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych.

Punkt konsultacji czynny jest w każdy poniedziałek w godz. 1330 1530 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie ul. Słowackiego 14 (II piętro)

Kontakt z doradcą zawodowym

Doradca zawodowy udziela również informacji drogą elektroniczną: doradcazawodowy@poczta.onet.pl

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa