Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Gorzyny dostępności

Godziny dostępności nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie:

 

Wykrętowicz Magdalena - logopeda – środa 11.00 -12.00
Bukowska Honorata – logopeda – środa 12.00-13.00
Walkowiak Beata – pedagog – poniedziałek 13.00-13.30, środa 12.30-13.00
Mikołajczak Marta – pedagog – wtorek 14.00-14.30, piątek 7.30-8.00
Fabiś Dominika – psycholog – poniedziałek 7.30-8.00, czwartek 7.30-8.00
Marciniak Marta – psycholog - poniedziałek 7.30-8.00, czwartek 7.30-8.00
Haak-Mikołajczak Joanna – psycholog – środa 11.00-12.00
Haak – Michałowicz Iwona – psycholog – środa 12.00-13.00
Brajer Sebastian – psycholog – poniedziałek 7.30-8.00, piątek 15.30-16.00
Kubilas-Nowicka Kinga – doradca zawodowy – czwartek 10.00-11.00
Kuźnicka Klaudia – psycholog – wtorek 14.00-15.00
Osuch Monika – pedagog – czwartek 15.00-15.30
 

W przypadku chęci skorzystania z godzin dostępności prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 62 7421 655 lub + 48 692 958 010 celem potwierdzenia obecności pracownika w PPP.

 

*zgodnie z 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm. )

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa