Witamy na stronach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

Praca w punktach konsultacyjnych:

Pracownicy PPP prowadza konsultacje dla nauczycieli i rodziców w placówkach znajdujących się w rejonie działania naszej poradni w ramach pracy terenowej.

Przydział pracy terenowej opieka nad szkołami i przedszkolami w roku szkolnym 2016/2017

mgr Sebastian Brajer – psycholog

 • Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie
 • Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie,
 • Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Maszewie,
 • Szkoła Podstawowa w Jedlcu,
 • Przedszkola: w Jedlcu, Karsach, Lenartowicach, Zawidowicach, Grodzisku, Rokutowie, Dobrej Nadziei.

mgr Honorata Bukowska – neurologopeda

 • Szkoła Podstawowa w Tomicach
 • Filialna Szkoła Podstawowa w Wierzchach,
 • Zespół Szkół w Gizałkach

mgr Krystyna Vogt-Graczyk – psycholog

 • placówki w gminie Gołuchów (z wyjątkiem Jedlca)

mgr Alina Małyszko – pedagog

 • placówki w gminie Dobrzyca, Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie

mgr Marta Marciniak – psycholog

 • Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie,
 • Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie,
 • Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej
 • Przedszkola w Bronowie, Bógwidzach

mgr Joanna Haak-Mikołajczak – psycholog

 • Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie,
 • Przedszkole im. Misia Uszatka w Pleszewie,
 • Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie,
 • Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
 • Placówki w gminie Chocz

mgr Marta Mikołajczak – surdopedagog

 • Przedszkola w Pleszewie „Bajka”, „Słoneczne” oraz w Maszewie, Brzeziu, Kuczkowie
 • Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie,
 • Szkoła Podstawowa w Kuczkowie

Ponadto w gminie Gizałki, która jest najbardziej oddalona od poradni, prowadzone są terenowe punkty terapii logopedycznej

mgr Honorata Bukowska

 • terapia logopedyczna w Szkole Podstawowej w Tomicach i w Filialnej Szkole Podstawowej w Wierzchach

mgr Magdalena Wykrętowicz

 • terapia logopedyczna w Zespole Szkół Publicznych w Białobłotach oraz dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach (Ośrodek Zdrowia)