Witamy na stronach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

Szkolenia

Oferta szkoleń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:

Lp.

Temat szkolenia

Dla kogo szkolenie

Osoba odpowiedzialna

1.

Kiedy należy się zgłosić do logopedy?

dla rodziców

M. Wykrętowicz, H. Bukowska

2.

Podstawowe wady wymowy – wczesna interwencja nauczyciela

dla nauczycieli

M. Wykrętowicz, H. Bukowska

3.

Dojrzałość szkolna

dla rodziców

M. Mikołajczak

4,

Wspomaganie rozwoju dzieci 5, 6-cio letnich w kontekście przyspieszenia obowiązku szkolnego

dla rodziców

A. Małyszko

5.

Organizacja procesu efektywnego uczenia się

dla rodziców

S. Brajer

6.

Depresja wśród dzieci i młodzieży

dla rodziców

M. Marciniak

7.

Zachowania mobbingowe uczniów szkół

dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnajzlanych

M. Marciniak

8.

Rola rodziców w procesie planowania kariery zawodowej ucznia

rodzice uczniów klas trzecich gimnazjum

Kinga Kubilas-Nowicka

9.

Wybory młodzieży a tendencje rynku pracy

nauczyciele gimnazjum

Kinga Kubilas-Nowicka

10.

Uczeń niepełnosprawny- ograniczenia zdrowotne a wybór zawodu

nauczyciele gimnazjum

Kinga Kubilas-Nowicka

11.

Narkotyki, dopalacze, alkohol – profilaktyka, interwencja, działanie

nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele gimnazjum, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Kinga Kubilas-Nowicka