Witamy na stronach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

Szkolenia

Oferta szkoleń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:

Lp.

Tematyka spotkania

Adresaci

Osoba prowadząca

1

Rola rodziców w procesie planowania kariery edukacyjno-zawodowej ucznia

Rodzice uczniów klas VIII

Kinga Kubilas-Nowicka

2

Kim będzie moje dziecko ? – orientacja zawodowa

Rodzice uczniów kl. IV-VII

Kinga Kubilas-Nowicka

3

Uczeń niepełnosprawny – ograniczenia zdrowotne w wyborze szkoły

Rada szkoleniowa dla nauczycieli szkół podstawowych

Kinga Kubilas-Nowicka

4

Narkotyki, dopalacze – profilaktyka uzależnień

Rodzice uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII)

Kinga Kubilas-Nowicka

5

Uzależnienia wśród młodzieży – profilaktyka, interwencja, działanie

Rada szkoleniowa dla nauczycieli szkół podstawowych

Kinga Kubilas- Nowicka

6

Uzależnienia wśród młodzieży – warsztaty dla uczniów

Uczniowie kl. IV-VIII

Beata Walkowiak

7

Kiedy należy zgłosić się do logopedy?

Rodzice dzieci przedszkolnych

Honorata Bukowska

Magdalena Wykrętowicz

8

Podstawowe wady wymowy – wczesna interwencja

Nauczyciele przedszkoli

Honorata Bukowska

Magdalena Wykrętowicz

9

Mutyzm wybiórczy

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych

Magdalena Wykrętowicz

10

Dojrzałość szkolna

Rodzice dzieci przedszkolnych

Marta Mikołajczak

11

Stymulacja dziecka w wieku przedszkolnym

Rodzice dzieci przedszkolnych

Marta Mikołajczak

12

Co czytać dzieciom?

Rodzice dzieci przedszkolnych, nauczyciele przedszkoli

Honorata Bukowska, Marta Mikołajczak

13

Jak pomóc trzecioklasiście stać się czwartoklasistą?

Nauczyciele szkół podstawowych, rodzice

Alina Małyszko

14

Depresja wśród młodzieży

Rodzice , nauczyciele

Marta Marciniak