Witamy na stronach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

Dokumenty do pobrania:

UWAGA

Zgłoszenie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne można składać w formie elektronicznej wg następującej procedury:

1. Pobieramy dokument z naszej strony internetowej.

2. Drukujemy dokument (tylko druga strona).

3. Wypełniamy dokument własnoręcznie składając czytelny podpis.

4. Skanujemy wypełniony dokument zapisując go w formacie JPG lub PDF.

5. Wysyłamy dokument pocztą elektroniczną jako załącznik na adres: wnioski@poradnia-pleszew.org.pl