Witamy na stronach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

Dokumenty do pobrania:

UWAGA

Zgłoszenie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne można składać w formie elektronicznej wg następującej procedury:

1. Pobieramy dokument z naszej strony internetowej.
2. Drukujemy dokument (tylko druga strona).
3. Wypełniamy dokument własnoręcznie składając czytelny podpis.
4. Skanujemy wypełniony dokument zapisując go w formacie JPG lub PDF.
5. Wysyłamy dokument pocztą elektroniczną jako załącznik na adres: wnioski@poradnia-pleszew.org.pl