Witamy na stronach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie
Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z panującą pandemią informujemy, że warunkiem przyjęcia na wizytę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie jest prawidłowy stan zdrowia, tj.:

Informujemy, że osoby przychodzące do Poradni zgłaszają się najpierw do sekretariatu, skąd będą kierowane do odpowiednich gabinetów.

Dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie


Starostwo Powiatowe w Pleszewie – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pleszewie

ogłasza konkurs

Zawodowcy w obiektywie”

adresowany do uczniów klas V-VIII

Pobierz REGULAMIN oraz ZAŁĄCZNIKI


Informujemy, że w zakładce OFERTA/OFERTA SZKOLEŃ dostępne są nowe propozycje spotkań prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie prowadzonych na terenie szkół.
Szczegółowe informacje u osób odpowiedzialnych za spotkanie. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ogłasza nabór na


zajęcia rozwijające kompetencje – społeczno emocjonalne
w ramach programu „Uwierz w siebie”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat, które mają problemy związane z nieśmiałością, nawiązywaniem relacji rówieśniczych, doświadczających wykluczenia rówieśniczego w szkole lub grupie, cechujących się brakiem wiary w siebie, z niską samooceną.

Zajęcia odbywać się będą w małych grupach (max. 8 osób) spójnych wiekowo
i problemowo, realizowane będą raz w tygodniu, na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj

Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy :
sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl .

Formularz można również wydrukować i dostarczyć do sekretariatu Poradni lub wysłać pocztą tradycyjną.

Informujemy, że formularz w wersji papierowej dostępny jest także
w sekretariacie Poradni (możliwość wypełnienia i złożenia formularza na miejscu)

Nabór na zajęcia ciągły – przy zebraniu odpowiedniej ilości chętnych jest możliwość uruchomienia kolejnej grupy.