Witamy na stronach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie
Aktualności

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie
zaprasza do udziału w konkursie
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"
konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III (wykonanie pracy plastycznej) oraz IV-VIII (wykonanie zdjęcia)
Regulamin oraz załączniki dostępne tutaj


W piątek 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Spectrum Autyzmu na stronie naszej poradni, w której dostępne jest zestawienie interesujących materiałów dotyczących zarówno samego zaburzenia, jak i oddziaływań stymulujących rozwój dziecka.

Wczesne podjęcie oddziaływań zwiększa szanse efektywności terapii. Dlatego tak ważne jest obserwowanie rozwoju małego dziecka, a także umiejętność dostrzegania nieprawidłowości. Dzięki temu możliwe jest postawienie właściwej diagnozy i uzyskanie odpowiedniej pomocy.

Jeżeli obserwujecie Państwo niepokojące objawy w rozwoju Waszego dziecka zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Informujemy jednocześnie, że PP-P w Pleszewie prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci z potwierdzonymi zaburzeniami ze spectrum autyzmu w oparciu o program SPECTRUM PRO – szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji na zajęcia dostępne pod numerem telefonu 62 7421 655 lub + 48 692 958 010 – osoba do kontaktu mgr Joanna Haak – Mikołajczak - psycholog

Zaproszenie na konferencję online:
DEPRESJA I PROBLEM SAMOUSZKODZEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
pobierz formularz zgłoszenia

Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wprowadzeniem szeregu ograniczeń w zakresie funkcjonowania społecznego (w tym edukacji zdalnej) obserwujemy zwiększoną ilość problemów wynikających z zakłóceń w sferze emocjonalno - społecznej uczniów. Wychodząc naprzeciw problemom Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie informuje o możliwości przeprowadzenia diagnozy dziecka w obszarze emocjonalno – społecznym.

Obszar społeczno-emocjonalny uczniów stanowi, obok sfery poznawczej, podstawowy obszar rozwojowy. W okresie między 9 a 13 rokiem życia (środkowy wiek szkolny) intensywnie kształtują się: umiejętność współpracy z innymi, poczucie kompetencji (w tym sprawczość i odporność emocjonalna na porażki), samoocena. Wykształcenie pozytywnego wzorca każdego z tych trzech komponentów daje duże szanse na aktualny i przyszły dobrostan dziecka. Obecna sytuacja pandemiczna wpływać może na funkcjonowanie dziecka – zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej rzutować mogą na sytuację szkolną dziecka, a co za tym idzie, zmniejszyć szanse prawidłowy rozwój.
Zgłoszenia na badania przyjmowane są na standardowych drukach PP-P Pleszew. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 62 7421 655 lub +48 692 958 010.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie pozostaje do dyspozycji swoich Klientów świadcząc usługi w trybie pracy stacjonarnej, obejmujące różnorodne formy indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wsparcie w postaci konsultacji i porad ze specjalistami naszej placówki dla dzieci i młodzieży doświadczających szczególnych trudności w funkcjonowaniu z uwagi na liczne ograniczenia kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych oraz ich rodziców.


Przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym:

- całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12

- dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów, który ma charakter nieodpłatny, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji; komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie zaprasza na zajęcia terapeutyczne z integracji bilateralnej prowadzone w naszej Poradni. Zajęcia mają charakter indywidualny, prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę BI.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są na druku zgłoszenia do Poradni (zakładka DOKUMENTY > Zgłoszenie dziecka na badanie)

Czym jest integracja bilateralna, kto jest jej adresatem? - przeczytaj informację


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w roku szkolnym 2020 /2021 zaprasza na:

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie z zachowaniem reżimu sanitarnego w formie indywidualnej.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu :

         62 7421 655

+ 48 692 958 010