„Socjoterapia”

Cykl zajęć socjoterapeutycznych „Uwierz w siebie” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. V, VI) oraz gimnazjum (kl. I, II). Zajęcia przeznaczone są dla osób o zaniżonym poczuciu własnej wartości, ofiar przemocy szkolnej, domowej itp. Uczniowie pracują w małej grupie (do 10 osób) spójnej wiekowo. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na sesję terapeutyczną składają się poszczególne bloki tematyczne:

Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz zapisy –
Kinga Kubilas-Nowicka – socjoterapeuta, specjalista resocjalizacji
tel. 62 7421 655 (poniedziałki w godz. 1400 -1600)
mail:sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl