Platforma Badania zmysłów:

Platforma Badania zmysłów jest przeznaczona do prowadzenia badan przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
Problemy ze słuchem i wzrokiem mogą pojawić się u dziecka w każdym wieku nagle lub stopniowo. Obecność zaburzeń słuchu czy wad wzroku wpływa na zachowanie dziecka, jego koncentrację i pogorszenie zdolności poznawczych czy wręcz zahamowanie rozwoju.
Objawy związane z występowaniem wad wzroku mogą być różnorodne np. bole głowy, łzawienie, zamazywanie się liter, pieczenie oczu, podwójne widzenie.

W przypadku objawów wskazujących na możliwość występowania zaburzeń słuchu należy zwrócić uwagę na m. in. :

Jeżeli Państwo obserwujecie u swoich dzieci, wychowanków powyżej opisane objawy lub po prostu chcecie sprawdzić funkcjonowanie narządów zmysłów, możecie skorzystać z oferty naszej poradni.
Przeprowadzamy komputerowe badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci i młodzieży. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesny sprzęt, którego twórcami są pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie.

Badania wykonywane na Platformie do Badań Zmysłów:

Zapraszamy rodziców, wychowawców do skorzystania z naszej oferty

Prosimy o rejestrację telefoniczna pod numerem telefonu poradni (kontakt z Magdaleną Wykrętowicz we wtorki w godz. 8-13).