Procedury COVID-19:


Oświadczenie i ankieta są częścią procedury przyjęcia do Poradni.